Par darbu Krka

Mēs radām tādus darba apstākļus, kas veicina mūsu darbinieku profesionālo un personīgo attīstību. Mūsu panākumi tirgū, jauno produktu izstrāde un reklāma, investīcijas modernās ražošanas iekārtās pieprasa augsti kvalificētus darbiniekus. Mēs radām un mācām zināšanas un prasmes visiem darbiniekiem, izmantojot apmācības, kas tiek organizētas gan mītnes valstī, gan ārvalstīs.