Darbinieku izaugsme

Krka Latvija kā daļa no Krka grupas ļauj darbiniekiem veikt interesantus un izaicinošus uzdevumus starptautiskā vidē ar nodrošinātām iespējām personiskajai un profesionālajai izaugsmei.

Kopīgiem spēkiem mēs veidojam sadarbības, atbildības, efektīva darba un zināšanu un prasmju uzlabošanas kultūru.

Jaunajiem darbiniekiem tiek organizētas apmācības, kuru laikā viņi iepazīstas ar komandas dalībniekiem, saņem informāciju par kompāniju un mūsu kultūru, kā arī informāciju par attīstības iespējām.

Darbinieku izaugsme tiek veicināta arī ikdienas darba procesā – darbojas mentoru sistēma un darbinieki piedalās dažādos kursos vai e-apmācību ciklos.

Mēs veicinām saziņu starp vadītājiem un darbiniekiem arī ar Krka novērtējuma intervijām.