Sazināties ar mums

Saturs vietnē izkārtots tā, lai jūs varētu maksimāli īsā laikā iegūt atbildes uz iespējamiem jautājumiem par uzņēmumu, mūsu produktiem, darba iespējām un citiem ar Krka saistītiem aspektiem. Izvēlieties interesējošo jomu, par kuru vēlētos uzzināt vairāk informācijas.

SIA Krka Latvija

Vienības gatve 109
1058 Rīga
Latvija
Tālr.: + 371 6 733 86 10
E-pasts: info.lv@krka.biz

 

Jānis Adams
Valdes loceklis

 


Skatīt SIA Krka Latvija lielākā kartē