Pārredzamība un pārskati

Mēs esam apņēmušies sniegt visaptverošus un pārskatāmus pārskatus par uzņēmuma darbību un sniegt pilnīgu, godīgu, savlaicīgu un būtisku informāciju visām regulējošām iestādēm, akcionāriem, ieguldītājiem, plašsaziņas līdzekļiem, analītiķiem, tirgotājiem un plašākai sabiedrībai.

Mūsu pārskatu pamatā nav tikai vispārējās finanšu atskaites. Mūsu pārskati ietver plašākus mūsu uzņēmējdarbības vides un sociālos aspektus.

Gada pārskati (angļu valodā)