Informācijas atklātības publiskošana

Visi finanšu un nefinanšu aktīvi, kas tiek piešķirti veselības aprūpes profesionāļiem, veselības aprūpes organizācijām un pacientu organizācijām, ir pārskatāmi un katru gadu tiek publicēti Veselības inspekcijas mājaslapā.