Informācijas atklātības publiskošana

Visi finanšu un nefinanšu aktīvi, kas tiek piešķirti veselības aprūpes profesionāļiem, veselības aprūpes organizācijām un pacientu organizācijām, ir pārskatāmi un katru gadu tiek publicēti Veselības inspekcijas mājaslapā:

https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0