Sociālā atbildība

Kopš Krka dibināšanas esam apzinājušies, ka svarīgi ir ne vien pozitīvu biznesa rezultātu ģenerēšana, bet arī plaukstošākas, kvalitatīvākas un baudāmākas dzīves veidošana gan Krka darbiniekiem, gan cilvēkiem apkārtējā vidē – mūsu kaimiņiem.

Rūpes par darbiniekiem

Krka sniegums ir atkarīgs no darbinieku ieguldījuma un zināšanām. Uzņēmumā Krka cenšamies pieņemt darbā, motivēt un noturēt ieinteresētus un spējīgus darbiniekus un veidot starptautisku korporatīvo kultūru.

Atbildība pret apkārtējo vidi

Mūsu centieni rūpēties par veselību un dzīves kvalitāti izpaužas arī mūsu attieksmē pret apkārtējo vidi. Augstas kvalitātes procedūru izstrāde ļauj uzlabot ražošanu tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk kaitē apkārtējai videi.

Sponsorēšana un ziedojumi

Uzņēmumam Krka svarīga ir arī sabiedrība kopumā, un mēs to atbalstām savās sponsorēšanas un ziedojumu programmās. Tā kā Krka vispārējo misiju var raksturot ar vārdiem “Veselīgs dzīvesveids”, lielākā daļa mūsu ziedojumu un sponsorēto līdzekļu tiek novirzīti ar veselību un dzīves kvalitāti saistītiem projektiem.

Kampaņas