Kampaņas

Kampaņa “Veselīga darbavieta”

2008. gada jūnijā Eiropas Komisija sāka divus gadus ilgu informatīvu kampaņu “Veselīga darbavieta” Eiropā, kurā fokusējās uz risku novērtēšanu.

Vairāk informācijas angļu valodā

Drošas Krka darbavietas

Uzņēmumā Krka mēs daudz strādājam pie tā, lai mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem būtu drošas darbavietas, un tāpēc mēs uzraugām negadījumu un veselības apdraudējuma riskus visās pozīcijās un jebkāda veida tehnoloģiju izmantošanas gadījumā.

Vairāk informācijas angļu valodā

Eiropas statistika par negadījumiem darbavietā

Vairāk informācijas angļu valodā

Darba devēja pienākumi attiecībā pret darba ņēmēju veselību un drošību

Darba devējiem ir morāls un likumīgi noteikts pienākums gādāt par darba ņēmēju veselību un drošību visās darbavietās. Pārskats par šajā jomā pieņemtajām direktīvām atklāja vispārīgu informētības trūkumu atsevišķos uzņēmumos.

Vairāk informācijas angļu valodā