Rūpes par darbiniekiem

Krka grupa spējīgiem darbiniekiem piedāvā interesantu darbu starptautiskā vidē un uzņēmējdarbības, profesionālās un personiskās izaugsmes un virzības iespējas. Kopīgiem spēkiem uzņēmumā Krka mēs veidojam savstarpējas uzticēšanās, respektēšanas, efektīvas sadarbības un komandas darba kultūru, kas ietver nepārtrauktu mācīšanos un atbildīgu un efektīvu darbu.

Darbinieku skaits 31. decembrī (angliski)