Uzņēmuma prezentācija

Uzņēmuma prezentācija

Krka ir viena no pasaulē vadošajām patentbrīvo zāļu farmaceitiskajām kompānijām.  Mēs jau vairāk nekā sešdesmit gadu garumā veiksmīgi realizējam savu stratēģiju un tiecamies piepildīt savu misiju un vīziju.

Uzņēmējdarbības virziens

Krka uzņēmējdarbības pamata virziens ir recepšu zāļu, bezrecepšu zāļu un veterināro zāļu ražošana un tirdzniecība. Uzņēmuma darbību papildina kūrorta un tūrisma pakalpojumi.

Tirgi

Mūsu produkti tiek tirgoti vairāk nekā 70 valstīs. Kā daļu no mūsu uzņēmējdarbības stratēģijas esam noteikuši sabalansētu tirdzniecību piecos dažādos reģionos: Slovēnija, Centrāleiropa, Dienvidaustrumeiropa, Austrumeiropa, Rietumeiropa un citi ārvalstu tirgi.

Pētniecība un attīstība

Uzņēmumā Krka mēs izstrādājam novatoriskas patentbrīvās zāles, tas ir, patentbrīvās zāles ar pievienoto vērtību - tās ir mūsu pašu zināšanu rezultāts, un tas mūsu produktiem sniedz būtiskas priekšrocības vēl daudzu gadu garumā pēc ienākšanas tirgū. Visas mūsu zāles ir kvalitatīvas, efektīvas un drošas. Mūsu produkti tirgū tiek piedāvāti ar mūsu pašu zīmoliem.

Kvalitāte

Kā patentbrīvo zāļu ražotājs uzņēmums Krka ir atbildīgs par zālēm, kas kvalitātes, drošuma un efektivitātes ziņā var ieņemt vietu līdzās pasaules vadošo farmaceitisko kompāniju produkcijai. Plašākā izpratnē tiek radīta un uzturēta kvalitāte, kas ir visu darbinieku pienākums. Krka sistemātiskā pieeja ir vērsta uz to, lai tiktu pārsniegtas klientu prasības un sasniegti darbības mērķi.

Investīcijas

Krka stratēģiju, kas vērsta uz pašu zīmola patentbrīvo zāļu izstrādi, izdevies iedzīvināt, investējot pētniecības un attīstības kapacitātē un Krka ražošanas un izplatīšanas centros visā pasaulē.

Rūpes par darbiniekiem

Krka sniegums ir atkarīgs no darbinieku ieguldījuma un zināšanām. Uzņēmumā Krka mēs tiecamies iesaistīt, motivēt un noturēt ieinteresētus un spējīgus darbiniekus un veidot starptautisku korporatīvo kultūru. Investīcijas visu mūsu darbinieku zināšanās un attīstībā palīdz viņiem kļūt par daļu no pašiem labākajiem savā darbības jomā.