Misija, Vīzija, Vērtības

Misija

Veselīga dzīvesveida vārdā

Mūsu galvenais mērķis ir dot cilvēkiem iespēju dzīvot dzīvi veselīgi un kvalitatīvi. To mēs sasniedzam ar savu plašo produktu un pakalpojumu klāstu – ar recepšu un bezrecepšu, kā arī veterinārajām zālēm, un arī ar mūsu veselības kūrortu pakalpojumiem.  Kā arī, ieguldot cilvēkos un apkārtējā vidē, nodarbojoties ar mecenātismu un piešķirot ziedojumus.

Vīzija

Mēs pastāvīgi stiprinām mūsu pozīciju un esam viena no pasaulē vadošajām patentbrīvo zāļu farmaceitiskajām kompānijām.

To mēs darām saviem spēkiem, stiprinot ilgtermiņa uzņēmējdarbības saites un īstenojot sadarbības projektus attīstības, produktu piegādes un mārketinga jomā.

Vērtības

Ātrums un elastīgums

Mūsu zināšanas, spējas, inovāciju spēja, produktivitāte un atjautība ļauj mums būt ātriem. Mēs vēlamies būt pirmie. Ne tikai tirdzniecībā, bet arī jauno tirgus vajadzību atklāšanā. Mēs to varam izdarīt, veiksmīgi saīsinot izstrādes procesu, ātri sagatavojot reģistrācijas dokumentāciju un harmonizējot ražošanu un izplatīšanu.

Ar mūsu reakcijas un pielāgošanās spēju mēs pārvaram šķēršļus savā ceļā, vienalga, vai tie ir mārketinga vai juridiska rakstura. Mēs spējam pārvarēt jebkurus un jebkādus izaicinājumus – neatkarīgi no projekta lieluma un īstenošanas vietas. Izmantojot elastīgus risinājumus, mēs pierādām partneriem, ka mums var uzticēties.

Sadarbība un uzticēšanās

Krka palīdz veidot labas attiecības. Mēs tiecamies uz uzticēšanās pilnām attiecībām ar partneriem - mūsu klientiem, mūsu piegādātājiem, mūsu īpašniekiem un ikvienu citu mūsu tuvumā. Tikai labas un atklātas attiecības var palīdzēt mums gūt panākumus uzņēmējdarbībā un izpildīt mūsu galveno misiju.

Radošums un efektīvs darbs

Vienīgais veids, kā sasniegt izcilus rezultātus, ir radīt atmosfēru, kas motivē darbiniekus būt inovatīviem un radošiem. Tāpēc mēs mudinām darbiniekus brīvi paust savas idejas, un, ja tās izrādās labas uzņēmumam, mēs mudinām viņus tās realizēt. Kopā mēs meklējam jaunus ceļus, kas ļautu apmierināt mūsu klientu vajadzības. Mēs pildām savus pienākumus tik labi, cik vien iespējams. Mēs cenšamies, lai tas, ko darām, tiktu paveikts maksimāli labi, maksimāli efektīvi un maksimāli laiku ietaupošā veidā.