Stratēģija

Krka grupas stratēģija veido mūsu attīstības pamatu.

Mūsu attīstības stratēģija tiek izstrādāta piecu gadu periodam un tiek atjaunināta ik pēc diviem gadiem, lai to pielāgotu mainīgajiem biznesa apstākļiem.

Galvenie stratēģiskie mērķi līdz 2024. gadam:

 • Sasniegt vismaz 5% no vidējā gada pieauguma apjoma/summas izteiksmē.
 • Pievērst vēl lielāku uzmanību rūpēm par produktu kvalitāti un uzņēmējdarbības procesu automatizāciju.
 • Nodrošināt pietiekamu saražoto produktu daudzumu, kas atbilst kvalitātes, drošuma un zāļu iedarbības standartiem, saskaņā ar noteiktajiem pārdošanas apjoma pieauguma mērķiem un tirgus vajadzībām.
 • Koncentrēties uz ilgtermiņa rentabilitātes palielināšanu pārdotajiem produktiem, sākot no to izstrādes un ražošanas līdz gatavās produkcijas pārdošanai, iekļaujot visas citas Krka Grupa funkcijas.
 • Papildu pamatdarbības izaugsmei mēs vēlamies nodrošināt darbības paplašināšanos, realizējot ilgtermiņa uzņēmējdarbības partnerības projektus un apvienošanos ar pieejamiem mērķa uzņēmumiem. Koncentrēties uz Eiropas, Ķīnas un Centrālās Āzijas tirgiem, cenšoties palielināt pārdošanas potenciālu visos tirdzniecības reģionos.
 • Papildus esošam produktu klāstam, kas zināms kā “zelta standarts”, saglabāt lielāko iespējamo jauno produktu un vertikāli integrēto produktu īpatsvaru.
 • Turpināt ieviest jaunus produktus savos mērķa tirgos kā vieni no pirmajiem ģenērisko zāļu ražotājiem.
 • Stiprināt farmācijas un ķīmijas nozari un palielināt zāļu piedāvājumu nozīmīgākajās recepšu zāļu terapeitiskajās grupās. Ieviest novatoriskus produktus nozīmīgākajās terapeitiskajās grupās (novatoriskas divu vai trīs aktīvo vielu kombinācijas, jauni zāļu stiprumi un formas, kā arī piegādes sistēmas). Apgūt bioloģisko zāļu un komplekso peptīdu jomu.
 • Pētniecībai un attīstībai novirzīt līdz pat 10% no pārdošanas ieņēmumiem.
 • Nostiprināt mūsu produktu portfeļa konkurences priekšrocības.
 • Rentabli izmantot visus aktīvus.
 • Palielināt inovāciju līmeni visās biznesa funkcijās.
 • Vismaz 50% no neto peļņas novirzīt dividenžu izmaksai uzņēmuma akciju turētājiem. Plānotā EBITDA norma ir 21% līdz 25%, bet prognozētā Pašu kapitāla atdeves norma (ROE) no 9% līdz 12%.
 • Saglabāt neatkarību.