Uzņēmuma ID karte

Informācija par vadošo uzņēmumu

Vadošais uzņēmums ir Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (saīsinot - Krka, d. d., Novo mesto vai Krka d.d.).

Krka grupu veido vadošais uzņēmums Krka d. d. Novo mesto un vairākas filiāles Slovēnijā un ārvalstīs. Krka grupa nodarbojas ar cilvēkiem paredzētu produktu (recepšu un bezrecepšu zāļu un kosmētikas līdzekļu) un veterināro zāļu izstrādi, ražošanu, tirdzniecību un mārketingu, un sniedz arī kūrortoloģijas un tūrisma pakalpojumus. Ražošana notiek Slovēnijā, Polijā, Krievijas Federācijā, Horvātijā un Vācijā, savukārt pārējās filiāles ārpus Slovēnijas nodarbojas ar Krka produktu mārketingu un/vai tirdzniecību.

Vairāk informācijas par vadošo uzņēmumu (angļu valodā)