Krka Rīcības kodekss

Rīcības kodekss ir galvenais dokuments, kas reglamentē Krka, d.d., Novo mesto, uzņēmuma atbilstību.

Rīcības kodeksā tiek definēti ētiskas rīcības principi un noteikumi, laba uzņēmējdarbības prakse un rīcības standarti, kas ir saistoši visiem Krka Grupas uzņēmumiem. Tas kalpo kā ceļvedis un ietvars, reglamentējot atbildīgu un ētisku uzvedību, veicot darbu, lai mūsu rīcība un uzņēmējdarbība vienmēr atbilstu noteikumiem, sabiedrības ieteikumiem, standartiem, politikām un uzņēmuma iekšējiem noteikumiem, kā arī labas uzņēmējdarbības praksēm. 

Mēs ceram, ka mūsu piegādātāji un citi Krka uzņēmējdarbības partneri un to meitas uzņēmumi iepazīsies ar Kodeksu un ievēros to, sadarbībā ar Krka.