Veselības aprūpe

Mēs regulāri sniedzam veselības aprūpes profesionāļiem visu būtisko informāciju par mūsu produktiem. Mēs ievērojam īpašu rūpību, nodrošinot, ka informācija par atbilstošu un drošu mūsu produktu lietošanu ir atjaunināta. Mūsu pārstāvji tiek regulāri apmācīti. Tāpat mēs izstrādājam modernu digitālo saturu veselības aprūpes profesionāļiem. Mēs esam biedrību un asociāciju atbalstītāji un līdzdibinātāji.

Saziņā ar veselības aprūpes profesionāļiem mēs rīkojamies atbildīgi un saskaņā ar likumiem un citiem noteikumiem, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, tostarp produktu reklāmu un personas datu aizsardzības noteikumiem, kā arī ievērojam labu uzņēmējdarbības praksi un Krka Reklamēšanas prakses kodeksu.